Nästa artikel

Terapihundar kan hjälpa barn med autismspektrumtillstånd att åstadkomma beteendemässiga förbättringar, enligt ny amerikansk studie.

Bakgrunden till studien är att autismspektrumtillstånd (AST) ofta kan resultera i svårigheter inom områden som socialt samspel, kommuniation och kognitiv inlärning. Följden blir att barn med AST inte sällan behöver längre tid på sig för att fullgöra uppgifter som barn utan diagnosen genomför på kortare tid. Men forskare vid Texas Tech University i USA har gjort en innovativ studie för att se hur motivationen för barn med AST kan höjas. De har testat ett belöningssystem som innebär att personerna får umgås med terapihundar i samband med att de utför vissa akademiska uppgifter. Det visade sig vara lyckat koncept. När barnen fick spendera tid med hunden efteråt, som en konkret belöning, blev de mer effektiva när det gällde att slutföra uppgifterna.

— Hundar kan förutom att minska stress även skapa en mer harmonisk miljö runt omkring och erbjuda emotionellt stöd, säger Alexandra Protopopova, en av forskarna bakom studien.

Kategorier: 
Forskning
Annons