Nästa artikel

Nu kommenterar skolchefen Joakim Gestberg situationen kring tioårige Milo Zoc, diagnostiserad med autism, som i november blev avstängd från Svedenskolan Mälarhöjden i Stockholm. "Detta är ett ärende som har pågått under lång tid. Vår ambition är alltid att föra en konstruktiv dialog med föräldrar och arbeta lösningsorienterat för att komma fram till bästa möjliga skolsituation för våra elever", säger han till Special Nest.

Förra veckan skrev Special Nest att Skolinspektionen har fastslagit att beslutet om att Milo Zoc inte längre får gå kvar i skolan strider mot skollagen. Skolinspektionen har inte kunna finna stöd för uppgifter om att eleven har varit utsatt för kränkande behandling och förelagt Utvecklingspedagogik Sverige, som äger skolan, att ge eleven fortsatt utbildning på Svedenskolan Mälarhöjden med start senast 30 januari.

– Jag är helt trygg med våra medarbetares insatser och inte förvånad över vad Skolinspektionen har kommit fram till gällande de påstådda kränkningarna. Samtidigt tar vi till oss Skolinspektionens beslut gällande hur vi ska dokumentera och utvärdera de stödinsatser vi sätter in för eleverna. Vi tittar nu på hur vi kan gå vidare för att eleven på bästa sätt ska kunna fullgöra sin skolplikt hos oss, säger Joakim Gestberg, skolchef på Utvecklingspedagogik Sverige.

Det var i november 2016, efter en turbulent skoltid för Milo, som skolan bestämde sig för att säga upp hans skolplats. Därefter anmälde de sig själva till Skolinspektionen.

– Vi valde att göra det då skola och huvudman, trots ett intensivt arbete under lång tid, inte hade lyckats få elevens vårdnadshavare att verka för att eleven skulle fullgöra sin skolplikt, säger Joakim Gestberg, och fortsätter:

– Då vi ansåg oss ha prövat alla möjligheter som stod oss till buds för att få eleven till skolan, sa vi upp elevens skolplats, trots att vårdnadshavaren motsatte sig detta – för att eleven skulle kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd på annat sätt. I beslutet vägde vi in de arbetsmiljömässiga konsekvenser som ärendet fått för skolans medarbetare.

Kategorier: 
Skola
Annons