Nästa artikel

  • Autismcenter små barn i Stockholm ändrar arbetssätt. Individuella insatser ska inte längre vara standard, utan framöver ska föräldrar få ansöka om enskilda insatser. "Vad vi ser är att många av de behov som patienterna har när de kommer till oss lika gärna kan tillgodoses i gruppform", säger verksamhetenschefen Joakim Lavesson.

Premium Individuella insatser bara för den som verkligen har behov av det. För övriga kommer hjälpen bestå av kurser. Det är en förändring som barnen och föräldrarna på Autismcenter i Stockholm kan vänta sig framöver. Anledningen är ett ökat inflöde av patienter. Men från ledningshåll är man inte orolig för att någon ska drabbas. "Vi tror att förändringen är bra för patienterna", säger verksamhetschefen Joakim Lavesson till Special Nest.

Autismcenter små barn riktar sig till barn upp till fyra års ålder, med en diagnos inom autismspektrat. Enheten ligger på Södermalm i Stockholm. Där arbetar bland annat arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer, sjukgymnaster och specialpedagoger. Uppdraget är att hjälpa barnen i deras utveckling, och en del av verksamheten går ut på att ge föräldrarna verktyg att använda hemma. Det kan handla om träning i kommunikation, socialt samspel eller lek. Tidigare har alla som skr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons