Nästa artikel

Omorganisation pågår inom autismverksamheterna i Stockholm, två autismcenter läggs ned och i stället ska verksamheten fördelas ut på femton enheter.

Ett stort förändringsarbete inom verksamhetsområdet autism pågår i Stockholms län. Två autismcenter läggs ned och i stället ska verksamheten fördelas ut på femton enheter. Det skriver Dagens Nyheter.

Fler och fler får diagnosen autism. Det har skapat köer och långa väntetider för patienterna och resurserna räcker inte till på de fyra enheter som nu finns för personer med ASD-diagnoser i Stockholm. Därför genomförs nu en omorganisation.

Tre av de nuvarande verksamheterna – autismcenter för barn och ungdomar, autismcenter för vuxna samt aspergercenter – kommer organisatoriskt att slås ihop och bilda enheten ASD kurs och stöd. Aspergercenter kommer att fortsätta att bedriva en stor del av sin verksamhet i redan befintliga lokaler på Rosenlunds sjukhus.

Däremot kommer de personer som i dag tillhör autismcenter för barn och ungdom och autismcenter för vuxna i stället att tillhöra något av de 15 lokala habiliteringscenter som finns runt om i Stockholm.

 

Förändringarna planeras att träda i kraft i slutet på augusti i år.

Annons