Nästa artikel

Att vara syskon till någon med en funktionsnedsättning kan innebära att man hamnar i skymundan eftersom funktionsnedsättningen kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet. Siblings by Passalen anordnar syskonträff i Stockholm den 19 april

Special Nest har tidigare skrivit om Siblings by Passalen. Nu ordnar de en syskonträff i Stockholm för personer mellan 15 och 25 år, som är syskon till personer med funktionshinder.

Syskonrelationen är ofta den relation man har längst i livet. Att vara syskon till någon med en funktionsnedsättning kan innebära att man hamnar i skymundan eftersom funktionsnedsättningen kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet. Syskon kan ofta känna igen sig i andra syskons berättelser, känslor och funderingar. Annika Nordin och Sara Hellman, från projektet Siblings by Passalen, är själva syskon och vill uppmärksamma de ibland bortglömda syskonen. De berättar om sina erfarenheter och om projektet som ger ungdomar/unga vuxna möjlighet att skapa ett nätverk för framtiden.

När: Tisdag, 19 april, 2016, klockan 18:00 - 20:00

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm

Sista anmälningsdag: 10 april

Läs mer och anmäl dig här

Annons