Nästa artikel

Som förälder till ett barn med autism eller adhd pågår det aktiva föräldraskapet ofta längre än för andra. Special Nest har bjudit in psykolog, författare och föreläsare Katarina A. Sörngård författare till boken Föräldraguiden vid autism och adhd. Boken riktar sig till personer som funderar över en ungdom som inte riktigt kommer i gång med vuxenlivet - eller till dig som vill förebygga att det blir så - och visar hur ni kan hitta en stabil väg framåt tillsammans. Boken kan både vara intressant för föräldrar men är även en kunskapskälla för professionella som vill lära sig mer om närståendes situation. Men en kort inspirationsföreläsning berättar Katarina A Sörngård om sina erfarenheter i ämnet och vad man kan tänka på när man möter ungdomar/unga vuxna på väg mot vuxenlivet.

När: Tisdagen den 24 januari 2023 kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Detta är en föreläsning som riktar sig till vårdnadshavare men även alla professionella som möter ungdomar/unga vuxna med diagnoser. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är måndag den 23 januari 2023.

Annons