Nästa artikel

Förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor kallas mentalisering. Det är en ovärderligt mänsklig förmåga att använda i relationer och i konfliktsituationer. Mentalisering innebär att vi ser oss själva utifrån och andra inifrån, eller att vi har våra egna och andras tankar och känslor i åtanke. Mentaliserings baserad terapi är en terapiform som blivit mer och mer populär i Sverige. Terapin kan var en väg att nå fram till ungdomar som har hamnat i misstro till livet och omvärlden. Terapin kan utveckla ungdomen till att förstå sig själv, andra och omvärlden oavsett om man har en npf-diagnos eller inte. Special Nest har bjudit in psykologen, psykoterapeuten och författaren Maria Wiwe för att ge en kort inspirationsföreläsning om mentaliseringsbaserad terapi och vad epistemisk tillit innebär.

När: Torsdagen den 10 februari 2022, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig personal som arbetar inom skola, habilitering, hvb-hem, familjehem men alla som är intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 9 februari 2022

Annons