Nästa artikel

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats, som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Men hur skall man praktiskt tänka kring extra anpassningar och när skall man anpassa undervisningen för alla elever i klassrummet? Under sommaren 2022 har Skolverket utkommit med nya allmänna råd gällande extra anpassningar (men även nya allmänna råd gällande särskilt stöd och åtgärdsprogram). Special Nest har bjudit in specialpedagog, författare och föreläsa Anna Bengtsson för att berätta mer om sina erfarenheter och tankar kring skolpersonals uppdrag att arbeta med extra anpassningar.

När: torsdagen den 15:e september 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till pedagoger, men alla som är intresserade att delta

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 14 september 2022.

Annons