Nästa artikel

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. En elev är i behov av särskilt stöd om hen, trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som ska uppnås. Det kan även handla om andra svårigheter i skolsituationen, som på sikt kan leda till att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. I kommande LIVE-föreläsning har Special Nest bjudit in specialpedagogen Linda Hallberg för att prata om åtgärdsprogrammens betydelse och tips på hur de kan upprättas och användas.

När: torsdagen den 20 januari 2022, klockan 19.00 – 20.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till skolpersonal men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 19 januari 2022.

Annons