Nästa artikel

Som förälder till ett barn med npf behöver man ofta tips, tankar och idéer för att lösa vardagliga situationer – för en del kallas det livspusslet. Special Nest har bjudit in neuropsykologen Martina Nelson som är en av författarna till boken ”Svart bälte i föräldraskap” – en bok fylld av praktiska tips på hur man kan lösa vardagen i npf-familjer. Delta och lyssna till Martina Nelson i denna inspirationsföreläsning för att hitta ny kraft till vardagens familjeliv.

När: Torsdagen den 24 februari 2022, klockan 19.00 ca 70 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig vårdnadshavare men alla som är intresserade är välkomna

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 23 februari 2022

Annons