Nästa artikel

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskare Kristina Byström som under många år arbetat vid Habiliteringen Skövde och nu arbetar på barnmedicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde, har i en undersökning studerat samspelet mellan barn/ungdomar med autism och deras husdjur. Special Nest har bjudit in Kristina Byström för att berätta mer om sina erfarenheter hur djur och natur kan påverka barn/ungdomar med autism och deras utveckling, både utifrån perspektivet husdjur men också utifrån djur och natur som en del i en behandlingsmodell för yngre barn med autism som hon kallar KOMSI modellen.

När: Torsdagen den 16 juni, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 15 juni 2022

Annons