Nästa artikel

Tusentals barn och ungdomar blir varje år placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är npf-diagnoser överrepresenterade. Special Nest har bjudit in Jennie Linde och Annelie Karlssons författare och föreläsare till boken "När samhället är förälder". Föreläsningen är en inspirationsföreläsning för personer som söker verktyg för att öka chansen att lyckas med vård- och stöd till barn och ungdomar.

När: Torsdagen den 27 januari 2022, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig personal inom HVB-verksamheter samt personer som arbetar inom familjehem, men alla som är intresserade är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 26 januari 2022

Annons