Nästa artikel

Är ”tydlig struktur” en extra anpassning, eller bara en självklar del av den ordinarie undervisningen? Special Nest har bjudit in läraren, specialpedagogen Hanna Rondahl till en digital inspirations föreläsning för att prata om extra anpassningar i skolan. Hanna Rondahl är författare till boken Extra anpassningar – vems ansvar? Med boken vill hon öka förståelsen för vad extra anpassningar är och inte är – och samtidigt lyfta fram vikten av kollegial samverkan i arbetet med dessa insatser.

När: onsdagen den 17 maj 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Skolpersonal men alla som är intresserade är välkomna

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är tisdagen den 16 maj 2023.

Annons