Nästa artikel

De senaste åren har intresset av att arbeta med lågaffektivt bemötande i verksamheter ökat. Nu finns den första boken som steg för steg visar hur en verksamhet kan gå från kunskap om metoden till att få samtliga medarbetare att tillämpa den i vardagen. Boken heter Lågaffektivt bemötande: vad krävs för en lyckad implementering? Special Nest har bjudit in författaren till boken Jeanette Johansson Ånmark för att ge kortare inspirationsföreläsning om hennes erfarenheter.

När: torsdagen den 6 maj 2021, klockan 19.00 – 20.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade hur man kan arbeta för att implementera lågaffektivt bemötande i skola, vård och omsorg.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 5 maj 2021.

Annons