Nästa artikel

Barn lär sig livets färdigheter genom att härma andra och genom att steg för steg upptäcka vad som fungerar. Men ungefär ett barn av 100 lär sig betydligt långsammare än andra barn och behöver mer stöd av föräldrar och pedagoger i utvecklingen. Det är inte ovanligt att dessa barn har diagnosen autism. Boken Leka-prata-äta handlar just om hur man kan träna förmågor men också hur man skall orka med stress och påfrestningar i vardagen som vårdnadshavare. Special Nest har bjudit in tre av författarna till de olika temakapitlen i boken, Leka-prata-äta, Tiina Holmberg Bergman, Bella Berg och Dag Strömberg.

När: Torsdagen den 28:e januari, klockan 19.00 – 20.40, 1 tim och 40 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare men även personal inom förskola, sär- och grundskolan. Fokus är barn mellan 2-6 år.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk
och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 27 januari.

Annons