Nästa artikel

Hur kan det skapas tillgängliga lärmiljöer i skolan? Det är temat på en specialpedagogisk konferens som arrangeras på fem orter under våren.

Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom konferensen Lyckas i lärandet som kommer till Stockholm (28 mars), Karlstad (30 mars), Göteborg (4 april), Malmö (6 april) och Umeå (4 maj). Några av frågorna som kommer att avhandlas är hur skolan kan skapa tillgängliga lär- och undervisningsmiljöer för eleverna, hur myndigheterna ser på möjligheterna med tillgänglig utbildning och vad forskningen på området visar.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons