Nästa artikel

Ett stort problemområde för personer med kommunikationssvårigheter är övergången mellan skollivet och vuxenlivet. En kommunikationskarneval i Göteborg tar fokus på just detta.

Karnevalen ”Bro över mörka vatten – en konferens om övergångar” har som mål att erbjuda ny kunskap och inspiration kring kommunikationssvårigheter.

Den 11-12 maj slår karnevalen som fokuserar bland annat på övergången från skoltiden till vuxenlivet, en tid i livet som utmanar personer med kommunikationssvårigheter upp sina portar i Göteborg.

Huvudtalare på konferensen är Sally Millar, grundare av Call Scotland, ett center som ger stöd i undervisning för barn med omfattande kommunikationssvårigheter. Sally Millar är även grundare till metoden om kommunikationspass.

Annons