Nästa artikel

Måndag 6 mars är det premiär för Astroteaterns nya föreställning ”Ofred – en föreställning där publiken väljer slutet” på Olympiateatern i Stockholm. Astroteatern är en teatergrupp för personer med autismspektrumtillstånd och manuset till pjäsen har skådespelarna själva skrivit med inspiration av egna erfarenheter.

Pjäsen "Ofred" är en historia om mobbning, ensamhet och utsatthet – och sökandet efter hopp. Den vill belysa sådant vi inte alltid ser och publiken uppmanas vara beredd på att både skratta, gråta och tänka om. Föreställningen sker genom monologer, improvisationer och dikter. Publiken är högst delaktig då åskådarna både bestämmer hur pjäsen ska sluta och tillåts ställa frågor och diskutera.

Astroteatern vill ge publiken underhållning genom sina föreställningar, men också dela med sig av ett inifrånperspektiv om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Teatergruppen bildades av Marianne Scheja som är skådespelare, regissör, manusförfattare och terapeut med erfarenhet av att behandla personer med autismspektrumtillstånd med kognitiv beteendeterapi, kbt. Men i dag leds gruppen av Erica Lernehav, skådespelare, regissör och dramapedagog.

På Astroteatern övar ensemblen, utifrån individuella behov och förutsättningar, bland annat på manusskrivning, artikulation, avslappning, andning, hållning, koncentration och framförande. Teatern ingår i en daglig verksamhet för vuxna med LSS-stöd, under ledning av omsorgsföretaget Stöd & Resurs. Målet är att ge unga vuxna med särskilda behov stimulans, ökad självkännedom, nya sociala färdigheter och en viktig roll i ett sammanhang. Förhoppningen är att det ska leda till bättre självkänsla och större möjlighet att klara yrkes- och privatliv.

”Ofred” är skriven av teatergruppen och har sedan bearbetats och regisserats av Marianne Scheja och Erica Lernehav. Den två timmar långa föreställningen spelas förutom premiärdatumet även 13, 20, 27 mars och 3 april. Föreställningen 27 mars spelas dagtid klockan 13 och övriga klockan 18. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons