Nästa artikel

  • "Det är en välgjord studie och det är positivt att man nu har preliminära fynd på att det går att påverka så här tidigt. Jag tycker att det är otroligt viktig forskning", säger psykologen Terje Falck-Ytter apropå en brittisk studie om föräldrar som tidigt tränar på att möta sina barns behov, vilket minskar risken för autismsymtom när barnen blir äldre.

Premium Kan föräldraträning påverka spädbarn med hög sannolikhet att få autism i framtiden? Enligt en ny brittisk studie är svaret ja. Barn till föräldrar som fick träna på att tyda barnens behov uppvisade färre autismsymtom när de blev äldre. – Det är första gången någon visat att det fungerar med en insats innan autismdiagnos, säger Emily Jones, en av forskarna.

Att forska om hur autism utvecklas är ganska svårt. Diagnosen sätts nämligen först när barnen är ett par år gamla och det går inte att i efterhand undersöka hur de tidiga tecknen såg ut. En bättre metod är att följa spädbarn innan de är gamla nog för en diagnos, och se hur de utvecklas. När man vet vilka barn som senare fick en diagnos går det att titta på vilka tidiga tecken de uppvisade. Problemet med det här tillvägagångssättet är att det behövs väldigt många barn,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons