Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Terje Falck-Ytter är professor i psykologi vid Uppsala universitet och projektledare för studien om kommunikativa blickbeteenden hos spädbarn.

Premium Spädbarn som senare diagnostiseras med autism initierar inte lika många kommunikativa situationer med vuxna som barn utan diagnosen. Detta visar en ny studie som har undersökt kommunikativa blickbeteenden hos spädbarn.

Spädbarn har begränsade möjligheter till kommunikation med omvärlden, eftersom deras språk ännu inte är utvecklat. Blicken är dock ett av de första “verktyg” som spädbarn får kontroll över och som kan användas i interaktionen med exempelvis föräldrarna. Om mamman tittar på en katt kan barnet hänga på med sin egen blick genom att först titta på mamman och därefter på katten. Även motsatsen gäller. Spädbarnet kanske får syn på en katt på golvet och kan på så vis f

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons