Nästa artikel

Genmutationer anses av vissa vara svaret på fall av autism hos barn. Nu har amerikanska forskare hittat ett sätt att förhindra mutationer i vissa gener.

Forskare från A&M University i Texas, USA, tror att aminosyran karnitin som finns i bland annat mjölk och kött kan minska risken för att utveckla autism hos foster. Det skriver Illustrerad vetenskap.

Många är de som försökt lösa gåtan bakom autism, och hundratals olika gener har förknippats med autism. Ett av dem är genen TMLHE. TMLHE har en viktig roll i en kemisk reaktion som får celler att förbränna fettmolekyler för att producera energi som används till att bygga upp hjärnan i fosterstadiet. En mutation i den här genen har enligt forskare en negativ effekt på de neurala stamcellerna som bidrar till att utveckla hjärnan i de tidigaste stadierna.

I sin studie med möss såg forskarna från Texas att risken för autism, som är kopplad till TMLHE-mutationer, kan kontrolleras genom att fostret får tillräckligt med karnitin under den första tiden när hjärnan utvecklas. Bägge föräldrarna kan ge vidare en defekt TMLHE-gen. Flickor har två kopior av genen – en från bägge föräldrarna – medan pojkar endast har en kopia av genen från modern. Forskarna rekommenderar därför att kvinnor som har en TMLHE-mutation ska ta karnitin-tillskott under sin graviditet för att minimera risken för autism – speciellt hos hos pojkfoster.

Annons