Nästa artikel

Kosttillskott under graviditeten och strax efter födseln minskar beteendeproblem relaterade till autism och ADHD enligt en ny studie.

En studie publicerad i tidskriften American Journal of Psychiatry visar att tillskott av ämnet kolin under graviditeten och strax efter födseln minskar risken för olika beteendeproblem vid två års ålder.

Redan strax efter födseln märktes skillnader mellan barnen som fått kolin och de som inte fått ämnet i hur hjärnbarken hanterade vissa hörselintryck.

Kolin finns bland annat i ägg, fisk och kött, och dosen som de gravida mammorna fick motsvarade ungefär tre stora ägg varje dag. Kolin påverkar vissa mekanismer som tros vara viktiga för hjärnans utveckling. Studien ger därför nya ledtrådar till hur utvecklingsrelaterade funktionshinder kan uppstå.

En viktig styrka med studien var att den innehöll en placebogrupp som inte fick kolintillskott, och som experimentgruppen kunde jämföras med. Även om studien är liten och måste ses som preliminär, menar forskare att det är hoppingivande att ett kosttillskott kan påverka små barns utveckling i positiv riktning.

Annons