Nästa artikel

Barn med autism som också uppvisade sömnsvårigheter hade mer problembeteenden under dagen, jämfört med de som sov bra. Detta är resultatet i en ny studie från University of Missouri. Det är första gången den här kopplingen visats för just barn med autism.

I studien, som gjordes av forskarna Micah Mazurek och Kristin Sohl vid University of Missouri, undersöktes 81 barn med autism. Sömnsvårigheterna som mättes var bland annat uppvaknanden under natten och problem med att somna. Forskarna mätte även beteendeproblem som uppkom under dagen, bland annat irritabilitet och aggression.

Sedan undersökte forskarna vilka samband som fanns. Det visade sig att de barn som sov dåligt uppvisade mer problembeteenden än de som sov bättre. Det sömnproblem som hade starkast koppling till problembeteenden var att vakna under natten.

 

Läs mer: 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons