Nästa artikel

Unga med autism behöver mer stöd från samhället i övergången till vuxenlivet, enligt amerikansk studie.

I studien, som har gjorts vid universitet i amerikanska Missouri, har forskarna undersökt hur unga vuxna med autism ser på övergången till vuxenlivet. De har intervjuat personer som har diagnosen och identifierat ett par specifika utmaningar som de möter, däribland att hantera det ansvar som det innebär att vara vuxen med studier och jobb. En annan utmaning är också det bristande stödet från samhället. En av deltagarna i studien, Mary, berättar till exempel att det lokala autismcentrumet där hon bor inte erbjöd någon hjälp eller rådgivning alls när hon skulle flytta hemifrån. 

- Att leva självständigt, få ett arbete, studera vidare och bygga sociala relationer är stora utmaningar för unga vuxna med autism, säger Nancy Cheak-Zamora, en av forskarna i studien.

 

Kategorier: 
Forskning
Annons