Nästa artikel

Forskare har använt kameror för att utifrån bilder illustrera, diskutera och analysera övergången till vuxenlivet för personer med autism.

Övergången till vuxenlivet kan vara dramatisk för många, och särskilt för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är därför som forskare vid Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders vid universitet i Missouri, USA, har genomfört en studie om detta ofta turbulenta skeende i livet.

– Vi vet att personer med autism möter stora utmaningar under denna övergång, men den mesta av forskningen har riktat sin på föräldrarnas eller vårdnadshavarnas perspektiv. För att verkligen förstå dessa unga personer och få ta del av deras historier tvingades vi att tänka annorlunda, säger Nancy Cheak-Zamora, en av forskarna bakom studien, till Autism Speaks.

Forskarna lät elva deltagare, som är diagnostiserade med autism, i åldrarna 16-25 år använda kameror för att bildsätta deras upplevelse av och utmaningen med att ”växa upp”. Bildmaterialet användes för att skapa en diskussion med varje deltagare om viktiga (både bra och dåliga) händelser under tidsperioden. Flera av dem uttryckte stress över att lära sig nya saker och ta på sig mer ansvar när de lämnar skolan för att leva mer självständigt. Ett annat återkommande tema handlar om ensamhet och ledsamhet.

– Unga personer med autism kämpar med isolation och att umgås med jämnåriga och familjemedlemmar. Men de försöker också kasta sig ut, socialisera och skapa ett större umgänge. Detta står klart utifrån de bilderna som deltagarna tog, säger Nancy Cheak-Zamora.

En artikel baserad på undersökningen har publicerats i tidskriften Journal of Adolescent Research. Läs mer här.

Kategorier: 
Forskning
Annons