Nästa artikel

Forskare vid University of Rochester tror sig ha hittat ett samband mellan en viss brist i innerörat och autism.

Många barn med autism har en brist i innerörat som påverkar deras förmåga att känna igen tal, vilket kan användas som en indikator för att upptäcka autism. Det tror forskare vid University of Rochester.

Studien publicerades i tidskriften Autism Research. I studien har de använt en teknik som mäter så kallad otoakustiska emissioner, liknande den hörselscreening nyfödda genomgår under sin första levnadsvecka. Forskarna kunde på så sätt mäta hörselbrister och svårigheter att uppfatta ljud.

Barnen i undersökningen var mellan 6 och 17 år gamla, och hälften av dem hade en autismdiagnos. De fann att barn med ASD hade svårighet att höra en viss frekvens (1-2 kHz) som är viktigt för bearbetning tal.

– Även om det inte finns något samband mellan hörselproblem och autism, kan svårigheter i bearbetning av tal bidra till några av de viktigaste symptomen på autism. Tidig upptäckt är viktigt för tidiga insatser, säger Loisa Bennetto, Ph.D, docent och medförfattare till studien på Psychcentral.com

Annons