Nästa artikel

Ny forskning ska förbättra verktyg för att mer objektivt mäta socialt beteende och utveckla riktade behandlingar för barn med autism.

National Insitutes of Health avsätter 28 miljoner dollar för finansiering av forskning om autism. Forskningen har som syfte att förbättra åtgärder som används för att rikta in, utveckla och utvärdera nya behandlingar för autismspektrumstörning (ASD). Projektet kallas Biomarkers Consortium project.

Idag sätts autismdiagnoser efter kliniska bedömningar och föräldraenkäter. Nu vill National Institutes of Health utveckla mer objektiva verktyg för att mäta socialt beteende. Dessa kommer att omfatta användning av elektroencefalografi (EEG) för att mäta hjärnans funktion, eye-tracking-teknik för att mäta visuell uppmärksamhet och automatiserade inspelningstekniker för att bedöma beteende och tal.

Med det vill de bland annat identifiera biologiska markörer (biomarkörer) för att kunna rikta behandlingen till varje individs genetik och behov. 

– Vi vill utveckla tillförlitliga verktyg och åtgärder som kliniska forskare kan använda för att bedöma potentiella behandlingar, säger Thomas Insel på National Institutes of Health till Autism Speaks. 

 

Under de kommande fyra åren ska studien göras på barn i förskole- och skolåldern i USA.

Annons