Nästa artikel

För att bättre kunna mäta ångest hos barn med autism har forskare utvecklat ett nytt test. ASC-ASD finns i två versioner, en för barnen själva och en för deras föräldrar.

Att mäta hur kraftiga besvär personer har är en viktig uppgift inom psykiatrin. Det görs ofta med så kallade standardiserade tester, där forskare har prövat ut vilka frågor som är bäst för att ringa in och gradera olika problem. Med hjälp av testresultaten kan man sedan sätta in rätt typ av behandling eller stödinsatser.

Ångestsymtom är vanliga bland barn med autism. Olika undersökningar har visat att mellan 22 och 84 procent lider av begränsande ångest.

Eftersom flera av symtomen för autism ångest överlappar varandra är det svårt att bedöma nivån av ångest med vanliga tester. Därför designade forskarna från Newcastle University ett nytt test, inriktat på barn med autism. Testet gjordes i två versioner, en för barnen själva och en för deras föräldrar.

Resultatet av utprövningen visade att båda versionerna av ASC-ASD, som testet kallades, fungerade bra för att bedöma nivån av ångest.

Läs mer: 

Annons