Nästa artikel

Personer med autism använder visuella områden av hjärnan för att bearbeta ljud, vilket kan vara en förklaring till att de ofta har problem med ljudbearbetning. Det menar amerikanska forskare.

Forskare från San Diegos universitet fann i sin studie om ljudbearbetning att personer med autism har något svårare än andra att snabbt skilja en hög ton från en låg, eftersom de använder fel sensoriska region i hjärnan.

Studien utfördes med hjälp av magnetisk resonanstomografi på 16 barn och ungdomar med autism, i åldern 8 till 18 år, och en kontrollgrupp bestående av 16 barn i samma ålder och med samma kognitiva begåvning, men utan autism.

Barnen med autism valde rätt tonhöjd tonen omkring 83 procent av tiden, jämfört med 93 procent träffsäkerhet för de andra barnen.

Forskarna tittade sedan på aktiviteten i syncentrum när barnen hörde tonerna, och jämförde med tysta perioder. Syncentrum stängde av när barnen utan autism lyssnade till ljuden. Däremot blev denna region mer aktiv hos deltagarna med autism när tonerna spelades.

Iakttagelsen antyder, enligt forskarna, att personer med autism har en ovanlig sensorisk bearbetning även under grundläggande uppgifter. De hoppas att resultaten kan bidra till att förklara varför många personer med autism upplever denna sensoriska känslighet.

Annons