Nästa artikel

  • Omslaget till den nya boken.

  • Sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto medverkar som expert i den aktuella boken om npf hos äldre.

Premium Det uppmärksammade Attention-projektet ”Äldrelyftet” lättade på locket. Behovet av att berätta om livet som senior med npf-diagnos har resulterat i nya boken Livsberättelser om adhd och autism. Syftet är att hjälpa en osynliggjord grupp och att bidra till att npf upphör att betraktas som något exklusivt för unga människor.

När det gäller antalet äldre med konstaterad npf är mörkertalet stort. I Sverige finns över två miljoner människor över 65 år, men bara en halv procent av personerna över 61 år har en npf-diagnos, enligt siffror från Socialstyrelsen. Riksförbundet Attention uppskattar att en mer rättvisande siffra vore 60 000 äldre med npf. Den som behöver en utredning har ofta framför sig en lång vårdkö där yngre prioriteras. Det har 76-åriga Ella Kärrfelt erfarenhet av, hon är en av d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons