Nästa artikel

  • Rapporten "Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos" vittnar om livslångt lidande, men också om värdet av att få en diagnos.
  • Annika von Schmalensée är projektledare för Äldrelyftet inom Riksförbundet Attention. 

  • Projektet har producerat ett kunskapsblad med önskemål från äldre med npf om bemötande i vården, omsorgen, myndigheter och av andra i samhället.
  • Projektet har producerat ett kunskapsblad med önskemål från äldre med npf om bemötande i vården, omsorgen, myndigheter och av andra i samhället.

Premium Äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha levt stora delar av livet med en problematik som har påverkat den psykiska hälsan, relationerna, arbetslivet och ekonomin – men utan att ha en diagnos. För att öka kunskapen om gruppen har Riksförbundet Attention startat projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd”. Den första projektrapporten vittnar om livslångt lidande och om värdet av att få en diagnos, även om den kom sent.

– Rösterna i rapporten vittnar om att många äldre med npf har haft svårigheter genom hela livet och ofta sökt hjälp, men kunskapen har inte funnits i samhället. Det viktigaste är nu att lyfta fram rösterna och synliggöra äldre med npf, men också att höja kunskapen i vården och omsorgen, säger Annika von Schmalensée till Special Nest. För att öka medvetenheten om äldre med adhd startade Riksförbundet Attention hösten 2020 det treåriga projektet Äldrelyftet – åldras och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons