Nästa artikel

  • Susanne Berneklint är projektledare för Vägen tillbaka, ett projekt om problematisk frånvaro i skolan.

Premium Riksförbundet Attentions nya rapport om problematisk skolfrånvaro målar upp en mörk bild av hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar upplever skoltillvaron. "Det är en dyster bild man får när man pratar med både föräldrar och barn", säger Susanne Berneklint. Hon är Riksförbundet Attentions projektledare för det treåriga projektet ”Vägen tillbaka” som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Nästa steg är att lyfta framgångsfaktorer och goda exempel, men den aktuella rapporten sätter fingret på utmaningarna kopplade till den problematisk skolfrånvaron, berättar Susanne Berneklint. Det finns idag ingen samlad statistik på hur skolfrånvaron ser ut i svenska skolor, men man har sett en överrepresentation av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när det kommer till omfattande frånvaro. – Just nu är det stor medial uppmärksamhet för långvarig skolfrånva

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons