Nästa artikel

  • Susanne Kreitz-Sandberg är ansvarig för ett forskningsprojekt som jämför ungdomars skolfrånvaro i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan.

Premium Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna instämma i bilden av att elever med neuropsykiatriska diagnoser hamnar i kläm, samt att nationell statistik från Skolverket om olika sorters skolfrånvaro ligger högt på önskelistan.

2016 var senaste gången Sverige tog ett rejält grepp om kunskapsläget kring skolfrånvaro, då i statens offentliga utredningars regi. För den fortsatta forskningen har banan varit dåligt sopad, den stora pusselbiten som saknas är nationell statistik över skolfrånvaron i Sverige. Internationella skoljämförelsen Pisa, som genomförs vart tredje år, räcker inte. – Med utredningen blev det tydligt att det inte fanns så mycket forskning här i Sverige, men intresset verkar ha ökat. O

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons