Nästa artikel

  • Det japanska ordet futoko syftar på de elever som av olika anledningar inte vill gå till skolan.

  • Under de senaste åren har den problematiska skolfrånvaron ökat bland japanska elever.

Premium Långvarig skolfrånvaro är långt ifrån ett unikt svenskt bekymmer. Japan har länge haft utbredda problem med elever som överväldigas av skolsystemets krav och unga med autismdiagnos verkar vara överrepresenterade bland hemmasittarna. Många av dem fortsätter in i nästa form av utsatthet: de så kallade moderna eremiterna.

Trängseln i Japan gestaltas ofta med proppfulla tunnelbanevagnar eller de myllrande övergångsställena vid Shibuya i Tokyo. Befolkningstätheten märks också i klassrummen, cirka 40 elever per klass är en vanlig syn. I Sverige är motsvarande siffra ungefär 20 elever per klass på landsbygden, och runt 30-talet elever i storstäder. Trots stora klasser är de japanska eleverna bland de bästa i världen på matematik och naturvetenskap, enligt PISA-studien från 2018. Hemligheten? Extremt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons