Nästa artikel

  • Forskaren Kamilla Klefbeck är i grunden socialpedagog och förskollärare samt speciallärare med inriktning mot intellektuella funktionsnedsättningar.

Premium Det är ont om pedagogikforskning om elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning. I Kamilla Klefbecks nya avhandling har hon undersökt ifall en särskild form av kollegialt lärande, lesson study, kan ge ett lyft för lärandet i grundsärskolan. "Jag vill att vi tar bort skammen från misstag", säger hon i en intervju med Special Nest.

Det finns ganska begränsat med forskning om elever som har dubbeldiagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning, IF. En förklaring är att gruppen kan vara knepig att forska om, till exempel för att vissa elever inte har verbalt språk. Samtidigt förväntas speciallärare som har nischat sig mot elever med IF att lägga upp undervisningen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Så hur ska en lärare jobba med eleven som har IF och autism? I sin nya avhandling har Kamilla Kl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons