Nästa artikel

Lärare är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap. De ska alltid utgå från elevernas behov och bör fortbildas i grupp. Det är huvudbudskapen i Helen Timperleys bok ”Det professionella lärandets inneboende kraft”.

Helen Timperley är professor i pedagogik och boken är ett resultat av en forskning hon genomfört tillsammans med kollegor på University of Auckland i Nya Zeeland.

– Sedan den kom, 2013, har jag arbetat ännu mer med skolledare och fått insikter om vikten av att sätta upp mål för personalen, vara specifik med sina förväntningar och utarbeta en viss typ av möteskultur, säger hon till Lärarnas nyheter i juni 2015.

En idé som lanseras i boken är att skolledaren bör se lärargruppen som sin klass. Det gör rollen tydlig, menar hon.

– Om en rektor ser lärarna som sin klass blir han eller hon ansvarig för att undervisa dem och vara uppmärksam på deras utveckling, säger Helen Timperley.

 

Helen Timperley nämns ofta när det pratas om kollegialt lärande, något som Skolverket förespråkar och regeringen satsar på i form av exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet. Timperley menar att kollegialt lärande är den professionsutveckling som påverkar elevernas resultat mest positivt.

– Lärare måste i lära i grupp, en ensam lärare kan inte vända resultaten på en skola, säger hon i intervjun med Lärarnas nyheter.

Hon menar att traditionell fortbildning bygger på lärarnas intressen, medan effektiv fortbildning tillgodoser elevernas behov.

 

Helen Timperley har konstruerat en modell som visar en ”undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare”. Modellen har fem stadier. I det första stadiet analyserar skolan tillsammans med utomstående experter vad som måste förändras för att mål ska uppfyllas. I det andra tar man reda på vilka färdigheter lärarna behöver för att tillgodose behoven. I det tredje stadiet fördjupa och finslipas lärarnas nya kunskaper. Sedan låter man eleverna uppleva lärandet och slutligen utvärderas resultaten. Processen ska hela tiden upprepad för att upprätthålla utvecklingen. Det är viktigt att lärarna är delaktiga i förändringsarbetet och det kollegiala lärandet ska ske på plats på skolan.

– Om man utgår från att lärarna ska bli bättre på att lösa problem som just deras elever har så blir utvecklingsarbetet meningsfullt. Lärarna känner att de äger sitt eget lärande eftersom de ser en faktisk förbättring hos eleverna, säger Helen Timperley.

Läs originaltexten på Lärarnas nyheter här

Annons