Nästa artikel

Endast 1,6 procent av lärare och annan skolpersonal anser att lärarutbildningen ger dem tillräckliga kunskaper om elever med NPF. Det visar en undersökning som Karolinska institutet gjort.

1,6 procent av lärare och annan skolpersonal anser att lärarutbildningen förberedde dem för arbetet med elever med NPF. Det visar en undersökning som Karolinska institutet, KI, har gjort. De frågade 600 lärare och annan skolpersonal. Det skriver Lärarnas Nyheter.

Avsaknaden av kunskap betyder att eleverna inte får det stöd de har rätt till, vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa.

– Men det leder också till oöverstigliga krav på lärarna, som inte sällan har två, tre elever i en klass med dessa diagnoser, säger Steve Berggren, psykolog och biträdande föreståndare vid forskningscentret Kind vid KI, till Lärarnas Nyheter.

Lösningen ligger enligt Steve Berggren i mer kunskap och resurser.

– Lärar- och rektorsutbildningen måste ge ökad npf-kunskap och befintlig personal behöver fortbildning, säger han.

Annons