Nästa artikel

  • Emma Leifler, doktorand vid KIND, menar att stödet för elever med npf brister i klassrummet och på det sociala området, något som riskerar att påverka skolnärvaron.

  • Steve Berggren, biträdande föreståndare för KIND, var en av forskarna bakom rapporten om inkluderingsarbete i den svenska skolan.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Enligt skollagen ska alla elever få den undervisning och den hjälp som de behöver för att klara kunskapskraven i skolan. Men i en rapport, gjord 2018 av npf-kompetenscentret KIND, framgick att många lärare upplever att de saknar tillräcklig kunskap om barn och unga med npf, vilket försvårar en inkluderande praxis i skolan. Nu har doktoranden Emma Leifler gjort en uppföljande studie som även lyfter fram elevernas och föräldrarnas röster.

– Våra undersökningar visar att lärarna behöver fördjupad kompetens om npf, det finns ju mer hos specialpedagoger och speciallärare, men inkludering är viktig och då måste även ordinarie undervisande lärare ha denna kompetens. Om de saknar kunskap blir det mycket svårare att individanpassa, säger Emma Leifler. Emma Leifler är doktorand vid KIND, Karolinska Institutets kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som au

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons