Nästa artikel

  • Emma Leifler är forskare vid KIND, Karolinska institutets kompetenscenter för npf-frågor.

  • Omslaget till boken.

Premium Många skolor misslyckas med att bedriva en inkluderande undervisning för elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur kan då inkludering se ut i praktiken? Forskaren Emma Leifler tittar närmare på frågan i en ny och vägledande bok. "Inkludering förväxlas ofta med integrering", säger hon till Special Nest.

Inom skolvärlden har debatten länge gått varm om fenomenet och begreppet inkludering, vilket betyder att samtliga elever oavsett funktionssätt och olikheter ska kunna trivas och tillägna sig kunskap inom den ordinarie klassrumsmiljön. För ett antal år sedan röt även politikerna ifrån. I Januariavtalet från 2019 – en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet – konstaterades att ”inkluderingstanken har gått för långt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons