Nästa artikel

  • "Det är alltför många elever som inte får anpassad undervisning, det är väldigt många elever som inte får särskilt stöd", säger Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

  • Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

  • Elisabeth Högberg är samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Premium Har tanken om inkludering i skolan gått för långt? Det hävdar Liberalerna, som vill utreda hur elever lättare ska kunna få undervisning utanför sin vanliga undervisningsgrupp.

2017 sjösattes en regeringsutredning om hur elever i högre utsträckning ska nå kunskapskraven. I juni i år gjordes ett tillägg till den utredningen. Tillägget gjordes på initiativ av Liberalerna inom ramen för januariavtalet. Enligt tillägget ska det utredas hur fler elever ska få stöd utanför sin ordinarie undervisningsgrupp, om de har behov av det. Enligt Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna, är bakgrunden att det har blivit för mycket av inkludering i dagens

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons