Nästa artikel

Premium En lagändring som slår fast att kommuner får starta och driva resursskolor för elever med särskilda behov. Det är ett av förslagen i ett nytt statligt delbetänkande. Special Nest har pratat med utredaren Tommy Lagergren.

Får kommuner starta och driva egna resursskolor? Den frågan ställdes på sin spets när Skolinspektionen 2014 ville ge böter till Linköpings kommun för att ha gjort just detta. Den statliga myndigheten hade 2012 genomfört en inspektion av kommunens skolverksamhet och kommit fram till att deras sju resursskolor (vilket innebär egna skolenheter med egna rektorer) stred mot skollagens riktlinjer om att alla grundskolelever ska placeras i en ordinarie skola. Elever med behov av särskilt st

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons