Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Niklas Ahlström är styrelseordförande för familjeföretaget Utvecklingspedagogik som driver flera resursskolor i Stockholmsområdet.

Premium Elever med särskilda behov, kanske till följd av autismspektrumtillstånd eller ångestproblematik, ska lättare få plats på skolor med de små grupper och det vuxenstöd som behövs för att kunna tillgodogöra sig undervisning. Detta är syftet med de nya regler för resursskolan som riksdagen klubbade igenom i början av juni.

De nya reglerna innebär att resursskolornas verksamhet inom grundskolan och grundsärskolan regleras i skollagen. Tidigare har det funnits tveksamhet på området – får kommuner starta och driva resursskolor? Nu har alltså skollagen slutligen ändrats på den punkten. –  Det har rått osäkerhet, vilket lett till att de kommuner som inte har startat resursskolor behövt skicka sina elever till andra kommuner eller köpa plats på en fristående skola. Det har gjort det svårt för ele

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons