Nästa artikel

  • "Eleverna kommer sannolikt att märka att det finns ett känt ansikte på rektor och att det är rektor som har elevvårdsansvaret och sitter med i möten kring elevernas behov av insatser", säger Jörgen Rüdeberg apropå den nya resursskolan i Katrineholm.

  • "Eleverna kommer sannolikt att märka att det finns ett känt ansikte på rektor och att det är rektor som har elevvårdsansvaret och sitter med i möten kring elevernas behov av insatser", säger Jörgen Rüdeberg apropå den nya resursskolan i Katrineholm.

Premium Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ifjol får kommuner ha skolenheter som är riktade mot elever i behov av särskilt stöd – så kallade resursskolor. Idag driver till exempel Linköping och Helsingborg resursskolor. Nu följer Katrineholm efter genom att i höst samla samtliga elever med särskilt stödbehov under en rektor.

Ifjol kom en fyra år lång rättslig process mellan Linköpings kommun och Skolinspektionen till sin ändpunkt. Special Nest rapporterade under hösten om att Högsta förvaltningsdomstolen gav Linköping rätt enligt skollagen att fortsätta organisera och bedriva resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Därtill hade domen, eftersom Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta juridiska instansen som det är möjligt att överklaga till, principiell betydelse även för andra ko

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons