Nästa artikel

  • "Nu behöver vi ju inte ha med i planeringen att resursskolorna kanske slutar vara tillåtna. Nu får vi ro att jobba vidare med vårt systematiska kvalitetsarbete", säger Tor Andersson, tillförordnad utbildningsdirektör på Linköpings kommun, apropå domen från Högsta förvaltningsdomstolen. 

Premium Linköpings kommun har drivit särskilda resursskolor för elever med stort stödbehov. Enligt Skolinspektionen bröt upplägget mot skollagen. Den juridiska processen har pågått i fyra år, men nu har Linköping fått rätt i högsta instans. Domslutet innebär att det är fritt fram att driva resursskolor – även för andra kommuner.

Det var vid en tillsyn 2013 som Skolinspektionen hade synpunkter att Linköping startat resursskolor för elever med stort behov av stöd. De sex skolorna hade en gemensam rektor, och eleverna - ungefär 50 till antalet - gick i små klasser med mycket personal. Skolinspektionen ansåg att kommunen bröt mot skollagen på två sätt. Dels ska kommunala skolor vara öppna för alla, dels ska elever i första hand ska gå i vanlig skola. Skolinspektionen anmälde Linköping för brott mot skollage

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons