Johanna Aggestam

Skola
Avsaknaden av tidiga hjälpinsatser, orimliga krav i läroplanen och mer pappersarbete för lärarna. Det är några faktorer som bidrar till att elever...
Liv & Hem
En ny studie visar att flickor och kvinnor får adhd-diagnos senare än pojkar och män. Studien har också kommit fram till att läkemedelsanvändandet...
Annons
Skola
Johan Söderlund, överläkare och specialist i psykiatri, menar att det är framförallt skolans pedagogik och kunskapskrav som bidrar till ökningen...
Forskning
ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra...
Annons
Liv & Hem
Hon diagnostiserades med autism vid 40 års ålder och hade under lång tid haft svårt att navigera i arbetslivet. ”Man förväntas göra, förstå...
Skola
När barn av olika skäl missar långa perioder i skolan kan det få stora konsekvenser. Skolroboten AV1 är skapad för att hjälpa elever med hög frånvaro...
Annons
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Liv & Hem
Över- eller underkänslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism. Vissa intryck ger välbehagskänslor, andra kan vara stressande och utmattande....
Liv & Hem
Entreprenören Mirre Sennehed har nyss skrivit en bok om sin uppväxt präglad av adhd. “Det finns många böcker om adhd, men inte om den inre konflikten...
Annons
Liv & Hem
För att synliggöra och hjälpa barn med diagnoser som adhd och autism att navigera i en komplex värld skrev Kristina Collén böckerna om Alma. Nu ska...
Liv & Hem
Forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande” strävar efter att bredda skrivande, göra konstnärlig utbildning mer tillgänglig och utmana samhällets...
Annons
Forskning
Autism är väldigt mycket vanligare bland vuxna sökande till allmänpsykiatrin än bland befolkningen i stort – 18,9 procent jämfört med 1-1,5 procent....
Liv & Hem
Samtidigt som Sverige ser sig som ett föregångsland i jämlikhetsfrågor saknas en nationell strategi för autistiska personer – trots att en sådan...
Hjälpmedel
Många lärare lämnas ensamma i utredningar om särskilt stöd, vilket är en större pedagogisk stödinsats för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen....
Metoder
Skolkontakt är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för elever med autism. Nu har metoden testats i en kontrollerad pilotstudie – med...
Annons
Annons
Forskning
I en ny studie har svenska forskare undersökt spädbarns hjärnaktivitet vid exponering för olika typer av visuell information. Syftet är att få bättre...
Skola
Skolinspektionens senaste årsrapport visar att omkring hälften av de skolor som har valts ut för tillsyn och kvalitetsgranskning har haft brister –...
Skola
Riksförbundet Attentions nya rapport om problematisk skolfrånvaro målar upp en mörk bild av hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Annons
Annons
Skola
Svenska elever verkar idag uppleva större stress, nedstämdhet, huvudvärk och sömnsvårigheter jämfört med början av 2000-talet, och fler upplever...
Liv & Hem
Amanda Engvall, 28, har varit öppen med att hon har Aspergers syndrom sedan hon diagnostiserades vid 17 års ålder. Hon arbetar idag som personalvetare...
Liv & Hem
Hur kan anknytningen påverkas om barnet har autism? Och vad kan man göra som förälder och lärare? Special Nest har ställt dessa frågor till psykologen...
Forskning
Gärningsmannen som dödade två lärare i Malmö ifjol har autism, ett faktum som användes av försvarsadvokaterna som hävdade att autismen skulle förklara...
Liv & Hem
Andrea Andersson, 29, är diagnostiserad med autism och hade en tuff skoltid präglad av utanförskap och mobbning. Men idag har hon siktet inställt på...
Liv & Hem
För två år sedan gick Instagramprofilen Henrik Wahlström ut och berättade offentligt att han har bipolär sjukdom. Bakom beslutet låg en önskan...
Liv & Hem
Isabelle Jaräng, 36, vet en hel del om ledarskap och autism. Hon har diagnosen autismspektrumtillstånd och arbetar med affärsutveckling och förbättring...