Nästa artikel

  • "Jag tror att nästan alla märker att det måste till någon typ av förändring inom npf-området", säger forskaren Sven Bölte.

Premium ICF-systemet, som fokuserar på individens funktion snarare än diagnoser, har länge varit svåranvänt. Nu banar svenska forskare vägen för att göra systemet mer användarvänligt. "Vi tror att det kommer göra stor skillnad för individen”, säger Sven Bölte, föreståndare och forskare på npf-kompetenscentret KIND i Stockholm, till Special Nest.

WHO:s klassificeringssystem för diagnoser, ICD (International Classification of Diseases), har använts i nästan hundra år i stora delar av världen. Mycket i samhället bygger på ICD, bland annat hur man agerar inom vården, socialtjänsten och skolan och hur forskning bedrivs.  Men många anser att diagnoser inte ger tillräcklig information om individen. – Jag tror att nästan alla märker att det måste till någon typ av förändring inom npf-området. Diagnoser säger oss varken vem

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons