Nästa artikel

  • Lovisa Alehagen är psykolog och doktorand vid npf-kompetenscentret KIND.

  • Genrebild. Pojken på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Klassifikationen av funktion, ICF, utgår från att individen är i ständigt samspel med sin omgivning, vilket påverkar mående och funktionsförmåga. Nu utvecklas i Sverige kortversioner av ICF för de neuropsykiatriska diagnoserna autism och adhd. Målet är individanpassat stöd såväl inom vården som i skolan och på arbetsplatserna.

I vården används idag WHO:s klassifikation ICD-10 för att ställa diagnos, även neuropsykiatriska sådana. Den listar alla diagnoser man kan ha. Den bygger på ett medicinskt perspektiv och utgår från symtom som man ska uppfylla för att få en diagnos. Men redan 2001 kom Världshälsoorganisationen, WHO, ut med ICF, en annan klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Den beskriver hur en individ i samspel med sin miljö kan hantera sin vardag och samhällets krav o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons