Nästa artikel

  • "Vi måste visa förståelse och se individerna, för autistiska personer kan verkligen bidra på många olika sätt", säger forskaren Sonya Girdler.
Premium Arbetslösheten bland personer med autism är hög. Detta framgår av internationella studier som har genomförts i samarbete mellan forskare i Australien, USA och Sverige. Men forskarna har även funnit viktiga framgångsfaktorer som kan hjälpa unga och vuxna med autism att hitta och behålla ett jobb. Nu vill professor Sonya Girdler, en av forskarna bakom studierna, nå ut med kunskaperna bland arbetsgivare, myndigheter och politiker.

– Mitt sätt att närma mig forskningen är med ett pragmatiskt och holistiskt synsätt. Jag utgår från ICF, som förklarar vad en funktionsnedsättning är och att det är inte något hos individen som ska fixas, utan att det är miljön runt omkring som kan utgöra barriärer och skapa hinder som blir handikappande. Sonya Girdler är arbetsterapeut och professor vid Curtin University i Perth i Australien. Hon är även ledare för Curtin Autism Research Group (CARG). Begreppet ICF, som nä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons