Nästa artikel

  • "Tanken med Kontakt är att deltagarna ska få öka på sin beteenderepertoar och träna sig på saker och situationer som de tycker är kluriga", säger Anna Fridell.

Premium Ta sociala initiativ, upprätthålla vänskapsrelationer, tolka icke-verbala kommunikativa signaler och hantera konflikter. Det är några moment som står i fokus inom Kontakt, en social färdighetsträning i grupp för unga med autism. Studier visar att metoden ger goda resultat – men ändå har den fått begränsad spridning inom svensk vård.

Kontakt är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos, en insats som först utvecklades i Tyskland av Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för npf-kompetenscentret KIND i Stockholm. Sedan Kontakt infördes i Sverige 2012 har effekterna av färdighetsträningen undersökts bland annat inom ramarna för psykologen Nora Choque Olssons avhandling. Den lades fram 2016 och visade att Kontakt har god inverkan p

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons