Nästa artikel

  • Genrebild. Skolkontakt har vidareutvecklats för att passa in i skolans miljö med bland annat fler skolrelaterade teman, individuella mål och ökad frekvens på träffarna. 

  • Anna Fridell är psykolog på BUP KIND och doktorand vid Karolinska Institutet.

Premium Skolkontakt är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för elever med autism. Nu har metoden testats i en kontrollerad pilotstudie – med goda resultat. "Det verkar som att det är något med metoden som kan hjälpa till med den sociala funktionen i skolan. Det är fint att se", säger psykologen och doktoranden Anna Fridell.

Skolan kan vara en särskilt krävande miljö om man har utmaningar med sociala färdigheter, både när det kommer till sociala relationer och kunskapskrav. Kontakt är en välbeforskad manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism, vilken redan används i flera regioner. Nu har npf-forskningscentret KIND vidareutvecklat Kontakt till Skolkontakt. Den riktar sig till elever som har autism eller autismliknande svårigheter och som går i den senare delen av gr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons